Velkommen

Velkommen til databasen til projekt Atlas Flora Danica

Her på siden vil du kunne søge på de data der ligger til grund for bogværket Atlas Flora Danica.

Da hjemmesiden og databasen udvikles på frivillig basis, er det hele ikke klar samtidig med udgivelsen af bogen.

Vi vil dog gerne have lov til at vise jer eksempler på de kort som du selv i fremtiden vil kunne lave her på siden.

Nedenfor kan du vælge nogle eksempel-arter, og se deres udbredelse i Danmark.

Rigtig god fornøjelse – og hold øje med siden – i løbet af den nærmeste tid vil der komme til at ske en masse.

Almindelig Rajgræs
Blå Anemone
Bøg
Enblomstret Flitteraks
Gyvel
Hvid Anemone
Klokke-Ensian
Maj-Gøgeurt
Skvalderkål
Soløje-Alant
Strand-Fladbælg
Tusindfryd
Vild Gulerod